.cls-1{fill:none;}.cls-2{clip-path:url(#clip-path);}.cls-3{fill:#e0eff8;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-6{fill:#666;}.cls-7{fill:#767777;}.cls-8{fill:#e0e0e2;}.cls-9{fill:#a7a6cd;}.cls-10{fill:#88a;}.cls-11{fill:#cecece;}.cls-12{fill:#3b4649;}.cls-13{fill:#c9c9c9;}.cls-14{fill:#f2f2f2;}.cls-15{fill:#e6e6e8;}.cls-16{fill:#9d8dbf;}.cls-17{fill:#41495a;}.cls-18{fill:#e7e7e5;}.cls-19{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-20{fill:url(#linear-gradient-4);}.cls-21{fill:#6bb287;}.cls-22{fill:#74c294;}.cls-23{fill:#5da078;}.cls-24{fill:#a6a6ad;}.cls-25{fill:#8d8d96;}.cls-26{fill:#2b3437;}.cls-27{fill:#191f21;}.cls-28{fill:#1f2628;}.cls-29{fill:#1b2123;}.cls-30{fill:#273235;}.cls-31{fill:#2c6d8b;}.cls-32{fill:#32809b;}.cls-33{fill:#20586b;}.cls-34{fill:url(#linear-gradient-5);}.cls-35{fill:url(#linear-gradient-6);}.cls-36{fill:#f2f7f9;}.cls-37{fill:#595959;}
ދަތުރު ދުޢާ
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَّفَرَنَا هذا  وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ
އެންމެ ބޮޑީ ﷲ އެވެ. އެންމެ ބޮޑީ ﷲ އެވެ. އެންމެ ބޮޑީ ﷲ އެވެ. މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރިކުރެވޭ ބައެއްކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާޙާލު، މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރިކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އަދި އަޅަމެން އެނބުރި ދިއުންވަނީ އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށެވެ. އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! މިދަތުރުގައި އަޅަމެން އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއި ތަޤުވާވެރިކަމަށާއި އިބަ ﷲ ރުއްސަވާ ޢަމަލަށް އެދެމުއެވެ. އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި މި ދަތުރުގެ ދިގުކަން ކުރުކަމުގައި އަޅަމެންނަށް އިޙްސާސްކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! ދަތުރުގައި އަޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ އިބަ ﷲ އެވެ. އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! އަދި މިއަޅާގެ (ގޭގެ) އަހުލުވެރިންގެ ޚަލީފާއަކީ (އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ފަރާތަކީ) ވެސް ހަމަ އިބަ ﷲ އެވެ. އޭ ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު! ދަތުރުގެ އުނދަގޫކަމާއި، ހިތާމަކުރުވަނިވި މަންޒަރުން އަދި މުދަލާއި އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން އަންނަ ނުބައި ބަދަލަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.