ޚަބަރު
އަބަދަށްފެހި މަގުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ގެ ޚަބަރުތައް ނިއުޅެމުން ދިޔައިރު….

ހާދިސާގައި ޝަޙީދުގެ ވެގެންދިޔައީ 49 އަހަރުގެ ޝައުނާ
اللهم اغفر لها وارحمها

ޝައުނާ: މުޅި ޢުމުރުގައިވެސް ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި، އެންމެ ފަހުވަގުތާއި ހަމައަށްވެސް ދެމިހުންނެވި ބޭކަނބަލެއް!: ޝަހީމް

ހަތް އިމާރާތަކަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުނުފަ
އެމްއެންޑީއެފް: ޖުމްލަ ހަތަރު ކެމިކަލް ގުދަނަކާއި ހަ ގެ އެއްގައި ރޯވި.
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ފަދަ ތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް، އާންމުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުތަކާއި ދުރަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ހިޔާލުގެ އެކި ފިކުރުގެ މީހުން ތިބި ކަމުގައި ވިޔަސް ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ނަމޫނާ އެއްބައިވަންތަކަމެކެވެ.
އިޙްސާންތެރިކަމަކީ ﷲގެ ރަޙްމަތް ލިބުމުގެ ސަބަބެކެވެ.
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّـهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ގެ رحمة ފުޅުވަނީ، إحسان ތެރިންނާ ގާތުގައެވެ.[7:56

0