ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
މުޅިދުވަހު ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެގެން ހުންނަން ބޭނުންނަމަ..

ޝައްކެއްނެތެވެ. ޝައިޠާނާ އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވާ ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދުއްވެކެވެ. އޭއްޗާ އޭތީގެ އަޢުވާނުންގެ ރެޔާދުވާލުގެ މަސައްކަތަކީ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމެވެ. އަދި އޭތިގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ އިންސާނުންލައްވާ ޝިރުކު ކުރުވުމެވެ. އެހެންކަމުން މިޝައިޠާނާއާއި އޭތީގެ ބައިގަނޑުގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
މާނައީ: އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙާދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.” ދުވާލަކު 100 ފަހަރު لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ކިޔައިފި މީހާ ދަންނާށެވެ. އޭނާ 10 އަޅުން މިނިވަންކުރިފަދަ އެވެ. (އެބަހީ : އެކަމުގެ ޘަވާބާ ދަރުމަ ލިބޭނެއެވެ). އަދި އޭނާގެ ހެޔޮކަމުގެ ފަތުގައި 100 ހެޔޮކަން ލިޔުންވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިން 100 ފާފަ ފުއްސެވޭނެއެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމާހަމައަށް އޭނާއަށް ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކައުތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ. އަދި އެދުވަހު އެއަށްވުރެ ހެޔޮވެގެންވާ ކަމަކައިގެން އެއްވެސް މީހަކު ނާންނަހުއްޓެވެ. އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ޢަމަލުކޮށްފި މިހަކު މެނުވީއެވެ.”

ލޮބުވެތި އަޚުންނާ އުޚްތުންނޭވެ. މިއީ ލުއި އަދި އެހާމެ ދަރުމަޔާ ޘަވާބު ގިނައިންލިބޭނޭ ޢަމަލެކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ހަމަޖެހިލައިގެން ލަސްލަހުން ކީކަމުގައި ވިޔަސް 20 މިނެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ނަގާނެހެނެއްހިޔެއްނުވެޔެވެ.

ލޮބުވެތި އަޚުންނާ އުޚްތުންނޭވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ރައްކައުތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ލިބިގަތުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. އެއިލާހް ޙިމާޔަތް ދެއްވައިފި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދެވޭނޭ މީހަކު ނުވެއެވެ. ވީމާ މިދުޢާ ކޮންމެ ދުވަހަކު 100 ފަހަރު ކިޔުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައަޅުއްވާށެވެ. ދުވާލުގެ އެކިވަޤުތު ތަކަށް ބަހާލައިގެން ކީކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަގަޅުކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންވިދާޅު ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހެނދުނު ކިޔުމެވެ. އެއީ މުޅިދުވަހަށް އެރައްކައުތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ.

-ރާއްޖެ އިސްލާމް އިން ނަގާފައި-

ލިޔުނީ:އަލްއަޚް ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު

0