ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ކޮޅަށް ހުރެ ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ ޙުކުމް

ކޮޅަށްހުރެ ކުޑަކަމުދިޔުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ޖަވާބު: ދެޝަރުޠަކާއެކު ކޮޅަށްހުރެ ކުޑަކަމުދިޔުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ފުރަތަމަ: ކުޑަކަމުދާތަކެތިން މީހާ ހަޑިނުވާނޭކަމުގެ އަމާންކަން އޮތުން

ދެވަނަ: އޭނާގެ ޢައުރައަށް މީހަކު ނުބަލާނެކަމުގެ އަމާންކަން އޮތުން.

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله

فتاوى أركان الإسلام / ص: ٢١١ / طبعة: دار الثريا للنشر

އެހެނިހެން ފަތުވާތައް

މަސްދަރު: ދިސަލަފިއްޔާ

103