ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ދަރިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެއްދާންކުރުމުގެ ކުރިން މިދުޢާ ކުރަމާ!

ޝައިޠާނާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަދުއްވެކެވެ. އެނުބައި ނުލަފާ ޢަދުއްވުގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަކީ އަޅުގަޑުމެން ނުހަނު ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

ދަރިން އުފަންވުމުގެ ކުރިން އެދަރިން ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ނަބިއްޔާ ﷺ ވަނީ ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ރަސޫލުﷲ ﷺ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ އެއްދާންކުރުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުމަށެވެ.

”اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا “

މާނައީ: “ ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން (މިކަންކުރަމެވެ.) އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި އިލާހެވެ! ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން އަޅަމެން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އަދި އިބަﷲ އަޅަމެންނަށް ދެއްވާ ދަރިންގެ ކިބައިން ޝައިޠާނާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! “

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ”މިފަދައިން ދުޢާކުރުމަށްފަހު އެއްދާންކުރުމުން ދަރިއަކު ދެއްވައިފި ނަމަ ދުވަހަކުވެސް ޝައިޠާނަކަށް އެކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެއެވެ.“ (މިޙަދީޘް ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމްގައި އައިސްފައި ވެއެވެ.)

0