ޚަބަރު
ރޯދަމަހުގެ ރޭސް މާބަރަށް ފަށައިފިނަމަ ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދޭ: ޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ

ރޯދަ މަހަކީ 30 ދުވަހުގެ ރޭހެއް ކަމަށާއި، ރޭސް ފަށާއިރު  މާބާރަށް ދުވެފިނަމަ ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާ ކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އިތުރަށް އެޕޯސްޓްގައި ލިޔެފައިވަނީ، މިހާރު އަޅުކަން ކުރަންވާނީ ރޯދަމުހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަހު އިތުރަށް އަޅުކަން ކުރެވޭނެ ބުންވަރު ބަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި ނޫންނަމަ ލައިލަތުލް ޤަދްރި ނުލިބިދާނެ ކަމަށެވެ.

https://www.facebook.com/fayyaz.ali.127/posts/2221874561231392

0