ދުވަސް
ގަޑިއިރު
މިނެޓު
ސިކުންތު
ޢިލްމު ޕޯސްޓްސް
ޢިލްމުން އަނެއްކާވެސް ތަފާތު ކަމެއް

ޢިލްމު ޖަމިއްޔާގެ ޕްރީ-ރަމަޟާން ގިވްއަވޭ ގައި އަގުހުރި ފޮތްތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މި ގިވްއަވޭ ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަކަށް މި ފަހަރު ޢިލްމުން ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ފަންތިތަކުގެ މީސްތަކުންނާއި ގުޅުން ބެހެއްޓެވި ގޮތްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތަކާއި ޙިސްނުލް މުސްލިމްއެވެ.

Pre-Ramadan Giveaway! 🎉🎈

We’re giving away the following books.
1. The interactions Of The Greatest Leader
2. Fortress of the Muslim

Here’s how to enter our giveaway:

1. Give a like to our page ❤️. If you have already liked our page, share one of our posts.

2. React to this post👍❤️

2. In a comment below, tag a friend (or more! each tag (on a separate comment) will count as a separate entry).
More tags makes you more eligible for winning the giveaway.

3. Share this post on your wall (make sure you tag us and make the post public)

Enter this giveaway before 5th May. Winners will be announced within 24 hours of closing.

Open to entrants in Maldives (we can deliver within Laamu atoll & Male’ city only so make sure you have someone here we could hand it over to even if you are elsewhere in the Maldives!).

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top