ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
މޭކަޕުކޮށްގެންހުރެ ކުރާ ވުޟޫ ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟

ދޮންނަން ޖެހޭ ގުނަވަންތަކުގައި ފެންޖެހުން މަނާކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފިލުވާލުމަކީ ވުޟޫ ޞައްޙަވުމަށްޓަކައި ޝަރުޠުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް ތެލާއި، ނިޔަފަތި ޕޮލިޝްކުރާ އެއްޗިހި، ވެކްސް، މޫނުގައި ޖަހާ ފުށް، މޭކަޕް، ފައުންޑޭޝަން، މަސްނޫޢީ އެސްފިޔަ، އަދި އަތުގައި އަޅާ ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗިހިވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
ވުޟޫކުރާއިރު ދޮންނަން ޖެހޭ ގުނަވަންތަކުގައި ތެރެއިން ގުނަވަނެއްގައި، ހަންގަނޑަށް ފެން ވާޞިލުވުން މަނާކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާކާފައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް ނުފިލުވާ ކުރާ ވުޟޫ ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެނީ ވުޟޫކުރާއިރު ދޮންނަން ޖެހޭ ގުނަވަނެއްގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައިވެސް ފެން ނުޖެހޭނަމަ ވުޟޫ ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ) . روى مسلم (243)
ޢުމަރު ބިން އަލްޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. “މީހަކު ވުޟޫކުރި އިރު އޭނާގެ ފައިގައި ނިޔަފައްޗެއްގެ މިންވަރުގެ ތަންކޮޅެއް ފެން ނުޖެހި އިނެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް މިތަން ފެނިވަޑައިގެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “އެނބުރިދާށެވެ! ތިބާގެ ވުޟޫ ރަނގަޅުކުރާށެވެ!” އޭގެ ފަހުގައި އެމީހާ އެނބުރި އަތުވެއްޖެއެވެ. އަދި ނަމާދުކޮށްފިއެވެ.”
ޞަޙީޙު މުސްލިމްގެ ޝަރަޙާގައި އިމާމު ނަވަނީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ދޮވުން ވާޖިބުވާ ގުނަވަންތަކުގެ ތެރެއިން ގުނަވަނެއްގެ ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއްވިޔަސް ނުދޮވެ ދޫކޮށްލުމުން ވުޟޫ ޞައްޙަ ނުވާނޭ ކަމުގެ މައްޗަށް މި ޙަދީޘުން ދަލީލުކުރެއެވެ. އަދި ނޭނގިނަމަވެސް އެފަދަ ތަންކޮޅެއް ދޫކުރެވިއްޖެ މީހެއްގެ ވުޟޫވެސް ޞައްޙަ ނުވާނޭކަން މި ޙަދީޘުން ދަލާލަތު ކުރެއެވެ.” ” انتهى من “شرح مسلم” .

ވީމާ، މި ޒަމާނުގައި މި ބޭނުންކުރާ ފައުންޑޭޝަންތަކާއި، މޭކަޕު، ލިޕްސްޓިކް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުރެ، ވުޟޫ ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ތަކެތި ފިލުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެ ތަކެއްޗަކީ ހަންގަނޑުގައި ފެންޖެހުން މަނާކުރާ ތަކެއްޗެވެ. ފިލުވާނުލާ ވުޟޫކުރާނަމަ ވުޟޫ ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ.

 

 

މަސްދަރު: ދިސަލަފިއްޔާ

0