އަޚްލާޤު
ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ 8 ބާވަތެއްގެ މީހުން

1. އިޙްސާންތެރިން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ سورة البقرة 195 

މާނައީ: ތިޔަބައިމީހުން .އިޙުސާންތެރިވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އިޙުސާންތެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޯޑިގަންނަވައެވެ

2. ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ“ سورة البقرة 222

.މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ މީހުންދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

3. ޠާހިރުވާމީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ“ سورة البقرة 222

.މާނައީ: އަދި ޠާހިރުވާމީހުން ދެކެވެސް އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

4. ތަޤްވާވެރިން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”فَإِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ“ سورة آل عمران 76

.މާނައީ: ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތަޤްވާވެރިންދެކެ ﷲ ލޯވިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

5. ކެތްތެރީން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”وَاللَّـهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ“ سورة آل عمران 146

.މާނައީ: ކެތްތެރީންދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެ

6. އެކަލާނގެއަށް ވަކީލުކުރާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ“ سورة آل عمران 159

.މާނައީ: ވަކީލުކުރާމީހުން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

7. ޢަދުލަށް ޙުކުމްކުރާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ سورة المائدة 42

.މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން ޢަދުލަށް ޙުކުމްކުރާމީހުން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

8.ހަރުދަނާ ބިނާއެއް ފަދައިން ސަފުސަފަށް އެތުރިގެންތިބެ، އެކަލާނގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ“ سورة الصف 4

މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން، ހަރުދަނާ ބިނާއެއް ފަދައިން ސަފުސަފަށް އެތުރިގެންތިބެ، އެކަލާނގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރާ މީހުންދެކެ، اللَّه ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

19
  1. Muhammadhu Naeem Adam five rose

    Varah gina darus thakeh libunee shukuran adhi mifadha ithuru dharus thakah ummeedhu kuran.