އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ
ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކީރިތިކުރެއްވުން

މުސްލިމުންގެ ތިންވަނަ ޚަލީފާ ޢުޘްމާން(ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު)

އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސުވަރުގޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ

ޚަބަރު ލިބިލެއްވި ބޭކަލެކެވެ.

މިފަހަރު ޝެއިޚް ވިދާޅުވެދެއްވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޅުން

އަގުހުރި ފިލާވަޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކީރިތިކުރައްވާ ވާހަކައެކެވެ.

ކީއްވެކަން އެނގިލައްވާތޯއެވެ؟

ވީޑިއޯ ބައްލަވައިލައްވާށެވެ!

1