މަގޭ ވެށި
ކޮންމެ ކަމެއްކޮށްފަ ފޮޓޯ ނަގަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ކަމެއް ކުރާނަމަ ފޮޓޯނުނަގައި ކަމަކު ނުދެއެވެ. އަދި ހަމައެކަނި ފޮޓޯ ނަގާފައި ފުއްދާލަނީއެއް ނޫނެވެ. އެފޮޓޯ މުޅި ދުނިޔެއާއި ހިއްސާކޮށްލަނީއެވެ. ކަމަކީ ކިތަންމެ ޙަޔާތުގައި ކިތަންމެ ސިއްރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވިޔަސް ނުވަތަ ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްވިޔަސް މެއެވެ. މިހެންމިވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް (حفظه الله) ގެ މިދަރުސްކޮޅުގައި މިވަނީ މިކަން މިހެންވާން ދިމާވާ ސަބަބު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދެއްވާފައެވެ.

ނިކަން ވީޑިއޯ ބައްލަވާލައްވާށެވެ!

0