ދުވަސް
ގަޑިއިރު
މިނެޓު
ސިކުންތު
ޚަބަރު
ގަދަ ހޫނުގެ އިންޒާރަށް ކުޑަ އިރުކޮޅެއްތެރޭ ބޯކޮށް މައްކާއަށް ވާރޭ ވެހެންފަށައިފި

މިއަދު ހެނދުނު ސައުދީ ޢަރަބއްިޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ތަރުޖަމާނު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ޖަމްރާތަކަށް ނުނިކުތުމަށާއި، ހެނދުނު 11 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4 ޖެހުމާ ހަމައަށް، އަތްވަށް ނުނިކުތުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ހެނދުނު މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި، މިއަދު މައްކާގެ ފިނިހޫނު މިން ހުރީ، 49 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި އިންޒާރު ކުޑަ އިރުކޮޅެއްތެރޭ މި ވަގުތު މައްކާއަށް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެންމުންނެވެ. ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ. މިކަން ވެސް އިބުރަތަކަށް ނުވޭތޯއެވެ.

162
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top