ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ދަތިވެސް ވާނީ، ލުއިވެސް ވާނީ މާތްﷲ މިންވަރު ކުރައްވާފައިވާ ވަރަކަށެވެ.

ދިރިއުޅުން ފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނަކަށް އެޅޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މިންވަރަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ. މުދާކަމުގައި ވިޔަސް، ދަރިންކަމުގައި ވިޔަސް، ގެދޮރުކަމުގައި ވިޔަސް، ހަށިގަނޑުކަމުގައި ވިޔަސް، ހުނަރެއްކަމުގައި ވިޔަސް ﷲ ދެއްވަނީ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރަކަށެވެ. އެހެންވީމާ ދެއްވި މިންވަރަށް ޝުކުރުވެރިވުން ނޫން ގޮތެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޯންނާނެއެވެ.

 فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ (144)

”ފަހެ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ދެއްވި ކަންކަމުގައި ހިފަހައްޓަވާށެވެ! އަދި ޝުކުރުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކަލޭގެފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާށެވެ!“ (އަލްއަޢްރާފް ސޫރަތުގެ 144 ވަނަ އާޔަތުގެ ބައެއް)

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

((إنَّ عِظمَ الجزاءِ مع عِظمِ البلاءِ ، وإنَّ اللهَ إذا أحبَّ قومًا ابتَلاهم ، فمَن رَضي فله الرِّضَى)) أخرجه الترمذي

ހަމަކަށަވަރުން ލިބޭ ޖަޒާގެ ބޮޑުމިން ބިނާވަނީ ކުރިމަތިވާ މުޞީބާތުގެ ބޮޑުމިނަށެވެ. އަދި ދަންނާށެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ބަޔަކުދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންފިނަމަ، ބަލާތައް ކުރިމަތިކުރައްވައިގެން އެބަޔަކު އިމްތިޙާން ކުރައްވައެވެ. ފަހެ ކެއްތެރިކަމާއި އެކު ﷲ ތަޢާލާގެ މިންވަރުފުޅަށް ރުހިގެންވާ ޙާލުގައި، އެ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލައިފި މީހަކަށް، އެއިލާހުގެ ރުއްސެވުން ލިބެއެވެ.

ދެރަ ނުވާށެވެ. މާޔޫސް ނުވާށެވެ. އުންމީދު ކަނޑައިނުލާށެވެ. ގަދަ އަޅައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. اللهގެ ހަޟްރަތުގައި ދަންނަވާށެވެ. ކެތްތެރިކަމާއެކު ސާބިތުވެ ހުންނާށެވެ.

ތިބާއަށް ލިބެން ހުރި އެއްޗެއް ކޮންމެވެސް އިރަކުން ތިބާއާ ބައްދަލު ކުރާނެއެވެ. އަނެކުންގެ ދިިރިއުޅުމާ ތިބާގެ ދިރިއުޅުން އަޅާނުކިޔާށެވެ. އެކި މީހުންނާ ކާމިޔާބު ބައްދަލުކުރާނީ އެކި ގޮތަށް އެކި ވަގުތުގައެވެ. އިންޝާالله ކާމިޔާބު އޮތީ ދާދި ގާތުގައެވެ.

މުޞީބާތާއި ވަބާތަކާއި ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ މަގު (އައްޔޫބުގެފާނުގެ ނަމޫނާ):
{وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء: 83]
އަދި އައްޔޫބުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް ދުޢާ ކުރެއްވި ހިނދު، ހަނދުމަކުރާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، މިއަޅާޔަށް ދަތިކަމާއި، އުނދަގޫ ޖެހިއްޖެއެވެ. އަދި އިބަރަސްކަލާނގެއީ، ރަޙްމަތްލައްވާ، އެންމެ ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.
1- ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އިޤްރާރުވުން.
2- އަޅާގެ ނިކަމެތިކަމާއި، ﷲ އަށް ބޭނުންޖެހިގެންވާކަން ބަޔާންކުރުން.
3- ﷲ އެމުޞީބާތެއް ފިއްލަވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހިތުން
4- ﷲ ގެ ޙަޟްރަަތުން ކަންކަމަށް އެދި ދެންނެވުމުގެ ލޯބި ހިތުގައި އޮތުން
5- ﷲ ތަޢާލާގ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސިފައަށް އިޤްރާރުވުން
6- ﷲ ގެ މަތިވެރި ސިފަފުޅުތައް ވަސީލަތަކަށް ހެދުން
ބަލި ޙާލަތުގައި މިދުޢާ {رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކުރުމުން ޝިފާ ދެއްވުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު

16