ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ޛިކުރުކުރުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހަކަތަ ލިއްބައިދޭނޭ ކަމެއް

ޛިކުރުކުރުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހަކަތަ ލިއްބައިދޭނޭ ކަމެއް.

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދަރިކަނބަލުން ފާޠިމަތުގެފާނު އެކަމަނާގެ މަސައްކަތްޕުޅު ބުރަވެގެން ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަރިހުން ޚާދިމަކަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ނިދުމުގެ ކުރިން سبحان الله 33 ފަހަރު، الحمد لله 33 ފަހަރު އަދި ﷲ أكبر  34 ފަހަރު ކިޔުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ.

ރެފަރެންސް:

الوابل الصيب

19