ޚަބަރު
ރަމަޟާން 1445 ކަށް އިލްމު ފޭސްބުކު ޕޭޖުން ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އިސްލާމީ ވީޑިއޯތައް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ރަމަޟާން މަސް ފެށެން ދެން ބާކީ އޮތީ12 ވަރަކަށް ދުވަހެވެ.

ރަމަޟާން 1445 ކަށް އިލްމު ފޭސްބުކު ޕޭޖުން ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އިސްލާމީ ވީޑިއޯތައް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއީ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ.

قال الله تعالى: ((وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ)) سورة سبأ٣٩
”އަދި ތިޔަބައިމީހުން (އެކަލާނގެ މަގުގައި) ހޭދަކުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށް، އެކަލާނގެ އޭގެ ބަދަލު ދެއްވަތެވެ.“
قال النبي صلى الله عليه وسلم :“وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ“  رواه مسلم
”އަދި އަޅާ އޭނާގެ އަޚާއަށް އެހީތެރިވުމުގައި ވާހައި ހިނދަކު ، އެ އަޅަކަށް އެހީތެރިވެ ވޮޑިގެންނެވުމުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވެއެވެ. ”

ރަމަޟާންމަހުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން – ތާރީޚުން ފިލާވަޅެއް ސްޕޮންސަރކުރެއްވުމަށް 7677145

https://www.facebook.com/share/v/gxAzJXC1iadJ8CWX/?mibextid=oFDknk

 

ރަމަޟާންމަހުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން – މަރަށް ފަހު
ސްޕޮންސަރ ކުރެއްވުމަށް 7677145

9