ޚަބަރު
އިސްރާއިލްގެ ދައުލަތަކީ ނަހަލާލު ދައުލަތެއް : ޝެއިޚް އަހްމަދު ސަމީރު

އިސްރާއިލްގެ ދައުލަތަކީ ނަހަލާލު ދައުލަތެއް : ޝެއިޚް އަހްމަދު ސަމީރު

 

މިރޭ ޖަމިއްޔަތުލް ސަލަފުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްސަ ފޯރަމް ފަލަސްތީން ވާހަކަ ޟެއިޚް ވިދާޅުވީ އަބަދުވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންވަމުން މި ދަނީ އިސްރާއިލްގެ ދައުލަތަކީ ނަހަލާލު ދައުލަތެއް

 

 

18
  1. އަޒްރާ

    އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅަށް ފަސްނުޖެހި ވާހަކަދައްކަން ކެރޭމީހުންނަކީ އަހަރެމެންގެ ބަތލުން އަހަރމެންގެ މާތްވެގެންވއިސްލާމްދީނާއި އެދީނުގެ މުސްލިމުންގެ ޙައްގުގަ ބަސް ބުނާނެ ހިއވަރު އަހަރެމެންގެ ހުންނަންޖެހޭނެ ސާބަސް ޝެއިޚު ސަމީރު ޔާﷲ އަޅަމެންގެ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އޚުތުނ އިޒްރޭލުގެ ނުބައި ޔަހޫދީންގެ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ.އާމީން