ދުވަސް
ގަޑިއިރު
މިނެޓު
ސިކުންތު
އީ-ކުތުބު
ފޮތް: ޙިޞްނުލް މުސްލިމްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިކުޑަކުޑަފޮތަކީ ޤުރުއާނާއި ސުއްނަތުގެ އަލީގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ސަޢީދު ބުނު ޢަލީ ޤަޙްޠާނީ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ދުޢާފޮތެކެވެ. ތަފާތުވަގުތުތަކުގައި ކިޔުމަށް ސުންނަތްވެގެންވާ ދުޢާތައް މިފޮތުގައި ޝާމިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި މިވަނީ މިފޮތް ވިދާޅުވާ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްމެ މިފޮތުގައިވާ ދުޢާތަކުގެ މާނަ ރަނގަޅަށް އެނގޭގޮތަށެވެ. އަދި ޢަރަބިބަސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދުޢާތަކުގެ ތަޚްރީޖު ހާމަވާގޮތަށެވެ.

ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑަށާއި އަދި ދިވެހި އެންމެހައި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މިފޮތުގައި މިވާ ދުޢާތައް އޭގެ މަޤާމުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކިޔަން އާދަކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މާތްﷲ ދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް(ނައިފަރު)

ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

18
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top