ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
30 ފާފަ ފުހެވިދާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.
وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً
(އިމާމް އަޙްމަދުގެ މުސްނަދުގައާއި، އަލްޙާކިމްގެ މުސްތަދްރަކުގައި ޞައްޙަ ސަނަދަކުން އަބޫ ހުރައިރާއާއި އަބޫ ސަޢީދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެއް)
ޙަދީޘްގެމާނަ:
އަދި މީހެއްގެ ހިތްނިޔަތް އެކަމަކަށް ޚާލިޞްކޮށްގެން الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَކިޔައިފިކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހަކަށް ތިރީސް ހެޔޮކަން ލިޔުއްވެވޭނެތެވެ. އަދި ތިރީސް ފާފަ އެމީހާގެ ކިބައިން ފުއްސެވޭނެތެވެ.

 

ރެފަރެންސް: ޝެއިޚް ސިނާން ދިސަލަފިއްޔާގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަން

ހަތަރު ކަލިމައިގެ މާތްކަން (4)

45