ޚަބަރު
އަނިޔާވެރިންނަށް ﷲ ދެއްވާ ޢުޤޫބާތުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ،  މި ޢުޤޫބާތް ދުނިޔޭގައި ވެސް އަދި އާޚިރަތުގައި ވެސް ލިބިދާނެ: ހުކުރުޚުތުބާ

މާތްﷲ ކަންހިންގަވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަނިޔާވެރިން މަޑުމަޑުން ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލެއްވުން ވެއެވެ. އަނިޔާވެރިންނަށް ﷲ ދެއްވާ ޢުޤޫބާތުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެއެވެ.  މި ޢުޤޫބާތް ދުނިޔޭގައި ވެސް ލިބިދާނެއެވެ. އަދި އާޚިރަތުގައި ވެސް ލިބިދާނެއެވެ. އަދި ދެ ދުނިޔޭގައި ވެސް ލިބިދާނެއެވެ. މާތްﷲވަނީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައްއެތައް ޤައުމެއް ހަލާކުކުރައްވައިފައެވެ.

އަނިޔާވެރިންނަށް ﷲ ދެއްވާ ޢުޤޫބާތުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ،  މި ޢުޤޫބާތް ދުނިޔޭގައި ވެސް އަދި އާޚިރަތުގައި ވެސް ލިބިދާނެ: ހުކުރުޚުތުބާ

 

 

 

0