އީ-ކުތުބު
އީ-ކުތުބު: ޝައްވާލު މަހުގެ 6 ރޯދައާ ގުޅޭ 16 ސުވާލާއި ޖަވާބު

الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:

މިކުޑަކުޑަ ފޮތަކީ ޝައްވާލުމަހުގެ ހަ ރޯދައާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ބައެއް ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައް ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލުއިފޮތެކެވެ.

ދުޢާއަކީ މި ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްލިމުންނަށް ފައިދާތަކެއް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.

ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

14