ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ނިދީގައި ބިރުވެރިކަމާއި އެކަނިވެރިކަން އިޙުސާސްވެއްޖެނަމަ ކުރާ ދުޢާ

ނިދީގައި ބިރުވެރިކަމާއި އެކަނިވެރިކަން އިޙްސާސްވުމަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ކުރިމާތިވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރާނެ ދުޢާއެއް ނަބިއްޔާ ﷺ ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. (ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނިދީގައި ބިރުވެރިކަމާއި އެކަނިވެރިކަން އިޙުސާސްވެއްޖެނަމަ ކިޔާށެވެ.

”أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه ِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِه ِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ“)

މި ދުޢާގެ މާނައީ: ”ﷲ ގެ ފުރިހަމަ ކަލިފުޅުތައް މެދުވެރިކޮށް، އެކަލާނގެ ކޯފާއިންނާއި، އެކަލާނގެ ސަޒާއިންނާއި، އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ނުބައިކަމުންނާއި، ޝައިޠާނުންގެ ވަސްވާސްތަކުންނާއި އަދި އެ ޝައިޠާނުން (މިއަޅާގެ ގާތަށް) ޙާޟިރުވުމުން މިއަޅާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގަންނަމެވެ.“

ސުނަނު އަބީދާވޫދު (3893)(4/12) ޞަޙީޙު ޖާމިޢުއް ތިރުމިޛީ (3/171)

މިފަދަ އުނދަގޫތަކާއި ހާސްކަން ފިލުވާލުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ އިރުޝާދުތަކުގައި އައިސްފައިވާ މިފަދަ ޒިކުރުތަކާއި ދުޢާތަކަށް ރައްކާތެރިވުންކަން ކަށަވަރެވެ.

މާތް الله އަޅަމެން އެންމެންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ދެއްވާ ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމުން ދުރުކުރައްވާށިއެވެ!

127