ޚަބަރު
މި އޮތީ އިސްލާމީ ވީޑިއޯގެ ކަންޒެއް! ސަބްސްކުރައިބު ކޮށްލަމާ!

މި އޮތީ އިސްލާމީ ވީޑިއޯގެ ކަންޒެއް! ސަބްސްކުރައިބު ކޮށްލަމާ!

https://www.youtube.com/channel/UCozZ_oCFspZk9jkewTdjyyw/videos

ޢިލްމު ޔޫޓިޔުބު ޗެނަލްގެ ފިހުރިސްތު

ޝެއިޚް ސަމީރު ގެ ދަރުސްތަކުން

 1. ޝެއިޚް ސަމީރުގެ ވަރަށް ގާތް އަޚެއްގެ މަރު
 2. މޭވާތަކުގެ އަޖައިބު
 3. މާމުއި ކުޅަނދުރުގެ އަޖައިބު
 4. ފާފައިގެ ވަސްދުވާނަމަ..
 5. މިނިކާވަގު ވާހަކަ ދައްކަނީ…
 6. މަގޭ މަންމާ…
 7. އިންސާނާގެ ކުރިމަތީގައި ވަގުތު ބެހެނީ ތިން ބަޔަކަށް…
 8. ނަފުސު އިމްތިހާންކުރުން

ޝެއިޚް އިލްޔާސް ގެ ދަރުސްތަކުން

 1. ވަޅުލަން ކޮނުނު ކޮންމެ ވަޅެއްގައި ހަރުފައެއް
 2. އުސްމާނުގެފާނުގެ ކީރިތިކުރެއްވުން
 3. ކަސްބީ އަންހެނުން ސަޕްލައި ކުރި މީހާގެ ވާހަކަ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ރީތި ކިޔެވުންތައް

 1. سورة الشرح/ ޑރ. ޝަހީމް
 2. سورة الغاشية/ ޝިރުހާން ޢަލީ
 3. سورة الضحى

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަތައް

 1. ޑޮކުޓަރުން އުއްމީދު ކަނޑާލި ބަލީގެ ފަރުވާ
 2. އެމްބިޔުލާންސް ޑުރައިވަރުގެ ތައުބާ
 3. ބޯކޮށާ އެތީސްޓް
 4. އެންމެ ފަހުން ސުވަރުގެ ވަންނަ މީހާގެ ވާހަކަ
 5. ޢިބުނު ޢައްބާސް رضي الله عنهما ގެ ވާހަކަ (ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ބަލާލަން ޖެހޭ ވީޑިއޯއެއް)
 6. އެ ޒުވާނާ މަރުވީ ޒިނޭގެ ތަންމަތީގައެވެ.

ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ..

 1. މަގުމަތީގެ އަދަބުތައް
 2. ނަމާދަށް އަވަހަށް އަންނާށެވެ.

ޚުޠުބާތަކުން…

 1. ސުންނަތަށް ތަބާވުން
 2. ޚުޠުބާތަކުން/ އެޕިސޯޑު 2

ދަރުސްތަކުން…

 1. ދުއްވުމުގައި ސަމާލުވަމާ/ ޝެއިޚް ނިޝާން
 2. ބޮޑު ދެ ނިޢުމަތް/ ޝެއިޚް މިފްޟާލް
 3. މުޞީބާތްތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ދުޢާއެއް/ ޝެއިޚް ސަޢުދާން
 4. ދެ ކަލިމަ/ޝެއިޚް ޝުޢައިބު ނާޒިމް
 5. އޭ ނަފުސާއެވެ. މިހާރު ފުދޭވަރުވެއްޖެއެވެ./ ޝެއިޚް ޝާފިޢު

ޞަދަޤާތް

 1. ޞަދަޤާތްކުރުމުގައި އަޖައިބުކުރަނިވި އަސަރެއްވެއެވެ.
 2. ޞަދަޤާތްކުރުމުގެ މާތްކަން

الملح و المنثورات

 1. ގަސް ހިނގާނެތަ؟
 2. ދިވެހިން ހަނގުރާމައަށް ޖިއްދާއަށް ދިޔުން
 3. ހިތްދަތި ވަގުތުތަކުގައި
 4. ވަޢުދާއި ޚިލާފުވުން

ޢިލްމު ޖަމިއްޔާއަށް ޞަދަޤާތްކުރަންވީ ކީއްވެ؟ •

ޢިލްމުން މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންތެރި އަރޓިކަލްތަކާއި ވީޑިއޯތައް ޝައުޤުވެރިގޮތެއްގައި ގެނެސްދޭތީ • ޒުވާނުންނާއި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ބަދަހި ގުޅުމެއް އުފެއްދުމަށް ޢިލްމުން މަސައްކަތްކުރާތީ • ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދަޢުވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޢިލްމުން މަސައްކަތްކުރާތީ • ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ މައިދާނެއްގައިވެސް ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ސުންނަތަށް ތަބާވާ ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ • ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުން އާ ކުރިބޯށިތަކަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ޢިލްމުން މަސައްކަތްކުރާތީ އެވެ.

• ILM MVR : ‎7770000025357

https://www.youtube.com/channel/UCozZ_oCFspZk9jkewTdjyyw/videos

2