އަޚްލާޤު
ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ 8 ބާވަތެއްގެ މީހުން

1. އިޙްސާންތެރިން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ” سورة البقرة 195 

މާނައީ: ތިޔަބައިމީހުން .އިޙުސާންތެރިވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އިޙުސާންތެރިން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޯޑިގަންނަވައެވެ

2. ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ” سورة البقرة 222

.މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ މީހުންދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

3. ޠާހިރުވާމީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ” سورة البقرة 222

.މާނައީ: އަދި ޠާހިރުވާމީހުން ދެކެވެސް އެކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

4. ތަޤްވާވެރިން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “فَإِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ” سورة آل عمران 76

.މާނައީ: ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތަޤްވާވެރިންދެކެ ﷲ ލޯވިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

5. ކެތްތެރީން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “وَاللَّـهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ” سورة آل عمران 146

.މާނައީ: ކެތްތެރީންދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެ

6. އެކަލާނގެއަށް ވަކީލުކުރާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ” إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ” سورة آل عمران 159

.މާނައީ: ވަކީލުކުރާމީހުން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

7. ޢަދުލަށް ޙުކުމްކުރާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” سورة المائدة 42

.މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން ޢަދުލަށް ޙުކުމްކުރާމީހުން ދެކެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

8.ހަރުދަނާ ބިނާއެއް ފަދައިން ސަފުސަފަށް އެތުރިގެންތިބެ، އެކަލާނގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރާ މީހުން

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. “إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ” سورة الصف 4

މާނައީ: ހަމަކަށަވަރުން، ހަރުދަނާ ބިނާއެއް ފަދައިން ސަފުސަފަށް އެތުރިގެންތިބެ، އެކަލާނގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަކުރާ މީހުންދެކެ، اللَّه ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ

0
  1. Muhammadhu Naeem Adam five rose

    Varah gina darus thakeh libunee shukuran adhi mifadha ithuru dharus thakah ummeedhu kuran.